image (16).png

Water Lillies là một công ty chế biến thực phẩm và hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí!

Nếu bạn quan tâm hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi
718-777-8899

cop.jpg
Nick.jpg
Nick2.jpg