top of page
Black%20and%20White%20Students_edited.jpg
output_image1635170639147.jpg
Career Flyer-final4.jpg

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi:

Cam kết trao quyền cho thanh niên chưa được phục vụ thông qua cơ hội, sự cố vấn, nguồn lực cộng đồng và sự bình đẳng.

Mục tiêu chính:

Để liên kết các cơ hội giáo dục và dạy nghề với

thanh niên thiếu nguồn lực.

output_image1639240108423.jpg
LAMONT HOUGH with ABH.heic
JAMES FORD with ABH.heic

Director Alan Hodish with Nassau County Hall of Fame member Lamont Hough

1st Event, organized by Committee Chair Patrice Dobies

image0.jpeg

NAACP Masquerade Ball 2022

Fall Fair Event 2021

LILTA Meet & Greet 12/8/21

CFD_2021_Evening_of_Gratitude-221.jpg
image8.jpeg

Hofstra University- Celebration of Suburban Diversity 2022

Tru Outreach Event 2021

output_image1639243344733 (1)_edited.jpg
CFD_2021_Evening_of_Gratitude-Pat-Marcella.jpg
output_image1639361552240.jpg

Alan Hodish with Rutgers Athletic Hall of Fame member James Ford

Tru Outreach Event 2021

The Cedarmore Corporation Evening of Gratitude 2021

LILTA Meet & Greet 12/8/21

The Cedarmore Corporation Evening of Gratitude 2021

Nordrene Henry, Treasurer & Co-Founder of Tru Outreach, Benefit  12/10/21

Marcella & Pat Pizzo
at Tru Outreach Benefit
"Turning Pain Into Power"

Vice President Christine Waters and President Pat Pizzo accept Citation for
Equity 4 LI Youth on 10/21/21, From Dr. Jacci Harris, Director, and
The Cedarmore Corporation "You're Simply the Best, Evening of Gratitude"

(Dr. Harris is also a Director for Equity 4 LI Youth)

LILTA President, Equity 4 LI Youth Advisory Board Member, Dafny Irizzary and LILTA Leadership Members at
LILTA Meet & Greet 12/8/21

Marcella & Pat Pizzo at
The Cedarmore Corporation
"Evening of Gratitude"

Phần vận động chính sách của chúng tôi dành riêng để cung cấp thông tin mới nhất và phù hợp nhất.  

Vui lòng duyệt qua các tin tuyển dụng mới nhất và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ.

bottom of page