top of page

KEVAN ABRAHAMS

Nhà lập pháp Hạt Nassau, Quận 1

NS. KENNETH A. THẺ, JR.

Tổng giám đốc, Trường học East Meadow

Chủ tịch, Hội đồng người Mỹ Châu Á Thái Bình Dương

của các nhà giáo dục (APACE)

KEVAN MARTIN

Sinh viên Đại học Stanford

TAWNI J. ENGEL, LMHC

MHC / Niềm tự hào LGBT cho Giám đốc Dự án Thanh niên

Dr. Arnold Dodge

Associate Professor, Department of Educational Leadership, Long Island University

Retired Superintendent, East Rockaway Schools

JOHN MIKULIN

Dân biểu Tiểu bang New York, Quận 17

JAKE SCHNEEBAUM

Sinh viên Đại học New York

BRANDY SCOTT

DORIAN R. GLOVER, ESQ.

Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Quận Nassau,

2020-2021

Chủ tịch, Hiệp hội các nhà giáo dục da đen ở Long Island (LIBEA)

ALAN HODISH, ESQ.

Maintains a law practice in Garden City, New York. 

Community Leader

KEVIN THOMAS

Thượng nghị sĩ NYS, Quận 6 Thượng viện

MARY ZARADICH

Sinh viên Đại học Columbia

FORMER ADVISORY BOARD MEMBERS

APRIL FRANCIS-TAYLOR

DAFNY IRIZARRY

Giám đốc DEI, East Suffolk BOCES

Tổng thống, Long Island Latino

Hiệp hội giáo viên (LILTA)

HƠN. MAXINE S. BRODERICK

Thẩm phán Tòa án Quận Nassau

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

SOH YOUNG LEE-SEGREDO

bottom of page