top of page
HMTC log.jpg

100 Crescent Beach Road

Glen Cove, NY 11542

Tham quan Bảo tàng:
Chuyến tham quan tự hướng dẫn đến bảo tàng của HMTC
Giờ:


Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 4 giờ chiều

Đăng ký trước đặc biệt khuyên.
 

Chủ nhật: Không có người đi bộ. Chỉ đăng ký trước.

Tất cả những người tham gia tour du lịch phải đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn cách xa xã hội.

 

Liên hệ với Rachel Cara theo số (516) 571-8040 hoặc  rachelcara@hmtcli.org để biết thêm thông tin hoặc lên lịch tham quan.

OUR MISSION

The Mission of the Holocaust Memorial & Tolerance Center of Nassau County is to teach the history of the Holocaust and its lessons through education and community outreach. We teach about the dangers of antisemitism, racism, bullying and all manifestations of intolerance. We promote resistance to prejudice and advocate respect for every human being.

SỰ KIỆN HMTC SẮP TỚI

Resources

bottom of page