top of page
  • Tư vấn nghề nghiệp

  • Tiếp tục chuẩn bị

  • Phòng thí nghiệm máy tính

  • Danh sách việc làm

  • Đào tạo nghề

  • Thư viện băng hình

  • Điện thoại / Fax để Tìm việc

  • Khám phá nghề nghiệp qua Career Zone® và Choices®

  • Bạn có cần trợ giúp về các vấn đề cá nhân, gia đình, sức khỏe, nhà ở, lạm dụng chất kích thích hay nhiều vấn đề khác? Bạn sẽ tìm thấy sự giúp đỡ trên  Cơ sở dữ liệu tài nguyên cộng đồng của Long Island

Hỗ trợ có sẵn

Holding Hands
unnamed (2).png

Hòa giải là một quá trình hiệu quả cao để giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt. Trong năm 2014-2015, trong số những trường hợp tiến tới một phiên hòa giải ở Tiểu bang New York, 88 phần trăm dẫn đến sự đồng ý giữa phụ huynh và khu học chánh.

image (36).png
bottom of page