top of page
HAUP.jpg
HAFALI.jpg
Haiti2.jpg

Động đất xảy ra tại Vùng đứt gãy Enriquillo Plantain Garden, nằm ở khu vực phía tây nam của Haiti vào ngày 14 tháng 8 năm 2021.

 

  • 2.248 người thiệt mạng      12.763 người bị thương,

  • 566 trường học bị hư hại     171 trường học bị phá hủy

LIBEA đang hợp tác với HAFALI & Haiti Outreach Mission  để có kinh nghiệm vận chuyển các nguồn lực cần thiết cho người dân phía tây nam Haiti.


Không đóng góp $$$ là quá nhỏ.      Mạng sống của người da đen cũng đáng giá

Haiti3.jpg
bottom of page