top of page

Khu vực tài chính

Công việc Kỹ thuật

ETS- MARCH 16 _OPEN HOUSE VOLUNTEERS.png

HempsteadWorks cung cấp cho người tìm việc tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu, các chương trình đào tạo và quyền truy cập vào phòng tài nguyên bao gồm truy cập Internet, ngân hàng việc làm được máy tính hóa và danh sách các nghề nghiệp hiện có. 

apple.jpg

* Trang công việc chính *

* Các tab màu đỏ với, chức danh của quận, các liên kết đến trang việc làm chính của quận

bottom of page